فیلم و تیزر

طراحی لوگو موشن

طراحی لوگو موشن (انیمیشن لوگو شما )


زمان تحویل سفارش 7 روز کاری


توضیحات

تیزر موشن گرافیک معرفی خدمات شرکت

تیزر معرفی خدمات شرکت حداقل15 ثانیه حداکثر 60 ثانیه ای


زمان تحویل 12 روز کاری


توضیحات

تیزر استوری اینستاگرام

تیزر استوری اینستاگرام


زمان تحویل 10 روز کاری


توضیحات

تیزر گالری عکس

ساخت تیزر گالری عکس حداقل 15 الی 60 ثانیه


زمان تحویل 7 روز کاری


توضیحات

تیزرهای تبلیغاتی

ساخت تیزرهای تبلیغاتی از حداقل 30 ثانیه تا حداکثر 120 ثانیه


زمان تحویل 20 روز کاری


توضیحات